Strife: War of Generations

Writer/s: Jon Zamar

Artist/s: Gabriel Dela Cruz, Keso, Mel Casipit

Ang lupain ng Kahimanawari ay napupuno ng sigalot. Sa gitna ng digmaan ng Kataas-taasang konseho ng mga Kaharian ng Maea at ng Lupon ng Kaluwalhatian ng mga Enkanto, ang mga Maharlikang Tao ay naiipit sa dalawang panig.

This series’ Penlab run is currently ongoing and is available to read in English. Subscribe for the latest updates.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.