Strife: War of Generations

Writer/s: Jon Zamar

Artist/s: Gabriel Dela Cruz, Keso, Mel Casipit

Ang lupain ng Kahimanawari ay napupuno ng sigalot. Sa gitna ng digmaan ng Kataas-taasang konseho ng mga Kaharian ng Maea at ng Lupon ng Kaluwalhatian ng mga Enkanto, ang mga Maharlikang Tao ay naiipit sa dalawang panig.

May mga pangyayaring magdudulot ng pagkabasag ng mga lumang pagkakaibigan at pag-usbong ng mga bagong kapatiran. Para sa ilang mga natatanging nilalang, kailangan nilang pumili ng kanilang papanigan… at ang kanilang pagpasiya ay magbibigay ng bagong tatahakin ng kanilang mga tadhana panghabambuhay…

This comic is available to read in English.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.