andoyman

  • Writer
  • Artist
Follow andoyman on

Mahal niya ang komiks mula paggawa at pagbabasa nito kahit madalas siyang tinatamad at nagpo-procrastinate. Kasalukuyan siyang graphic artist habang ginagawa ang komiks na “Ang Pista” kasama si Kube.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.