Ryan

  • Writer
  • Artist
Follow Ryan on

Storyteller based in Manila. Nangarap maging batang Mandaluyong na nakatira sa Antipolo. Sumasaklolo sa mga hiphop.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.