Zeempleng Tao

  • Writer
  • Artist
Follow Zeempleng on

Si Zeempleng Tao a.k.a. Zyrus Manuel ay isang aspiring comic artist. Ang kaniyang mga gawang komiks ay ang No Rest for the Gagus at Tyrania Dictatoria Online. Gumagawa din siya ng mga webcomics sa kaniyang Facebook page kapag wala siyang magawa. Pagkamulat sa manga na Berserk ang nag-udyok sa kaniyang gumawa ng komiks. Ewan ba niya kung bakit pero iyon ang life goal niya, ang matapos ang istoryang bumabagabag sa utak niya at maipamahagi ito sa ibang tao.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.