Bunganga Memories

Writer/s: Shawn Yohan

Artist/s: Shawn Yohan

Hindi uso ang “kru kru kru” at iba pang tunog ng kámaksî sa kalye ng Dimáta Himik St., Barangay Maingay dahil sa tirahan ng pamilyang hindi napapagod ang bungangà. Sa tirahan kasí na iyon nagmumula ang sámot-saring ingay mula sa pamilyang ‘di matahimik. Pero sa kabila ng araw-araw na pamumuhay at pakikipagsapalaran ng pamilya Bunganga na punô ng iba’t-ibang uri ng tunog, mayroon pa ring ingay na kailanman ay hindi madadaig at hindi mapatatahimik—ang pag-ibig sa isa’t isa. Sapagkat ganito ang pamilya Bunganga, maging ang puso ay nagsasalita.

This series is ongoing. Subscribe for the latest updates.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.