Bunganga Memories

Writer/s: Shawn Yohan

Artist/s: Shawn Yohan

Hindi uso ang “kru kru kru” at iba pang tunog ng kamaksi sa kalye ng Dimata Himik St., Barangay Maingay dahil sa tirahan ng pamilyang hindi napapagod ang bunganga. Sa tirahan kasi na iyon nagmumula ang samot-saring ingay mula sa pamilyang ‘di matahimik.

Coming to Penlab Fresh in 2022. Subscribe for the latest updates.

All Releases

by release date
Episode 13

Tekamunawait!!

September 4, 2021
Episode 24

Cut!!!

September 5, 2021
Episode 25

Ano kaya 'to?

September 5, 2021
error: Penlab wants to know your location. Joke lang.