Hiwaga

Writer/s: Adam David

Artist/s: Josel Nicolas

Mayo Uno, 2019: may patay na tikbalang sa kanto ng P. Tuazon at EDSA, pinatay sa ‘di-pangkaraniwan na paraan. Ang mga imbestigador ay kapwa ‘di-pangkaraniwan, ng krimen na sisindi ng sulo ng pagbabalik ng isang sikretong samahan ng babaylan, mambabarang, aswang, at diwata mula sa lungsod na kanilang iniwan, sa mundong sila’y pinag-iwanan. Lumalalim na ang gabi; masukal ang lungsod sa kable ng kuryente; umaalulong ang mga tambay sa namimintog na buwan, naghahanda sa pagbabalik ng Hiwaga.

All Releases

by release date
Episode 1

September 5, 2021
Episode 2

September 5, 2021
Episode 3

September 5, 2021
Latest
Episode 4

September 5, 2021
error: Penlab wants to know your location. Joke lang.