Hiwaga

Writer/s: Adam David

Artist/s: Josel Nicolas

Mayo Uno, 2019: may patay na tikbalang sa kanto ng P. Tuazon at EDSA, pinatay sa ‘di-pangkaraniwan na paraan. Ang mga imbestigador ay kapwa ‘di-pangkaraniwan, ng krimen na sisindi ng sulo ng pagbabalik ng isang sikretong samahan ng babaylan, mambabarang, aswang, at diwata mula sa lungsod na kanilang iniwan, sa mundong sila’y pinag-iwanan. Lumalalim na ang gabi; masukal ang lungsod sa kable ng kuryente; umaalulong ang mga tambay sa namimintog na buwan, naghahanda sa pagbabalik ng Hiwaga.

This series is ongoing. Subscribe for the latest updates.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.