Madasalin

Writer/s: KomikSpot

Artist/s: KomikSpot

Story and Art by Ging Niaberto

Si Norman ay isang Transferee Student. Nais niyang pagharian ang Salazar Catholic School, sa pamamagitan ng kanyang “aesthetics”. Subalit, hindi niya alam na matinding hamon pala ang haharapin niya upang makamit ang mithiing ito.

PG
error: Penlab wants to know your location. Joke lang.