Strife: War of Generations

Writer/s: Jon Zamar

Artist/s: Gabriel Dela Cruz, Jhomar Soriano, Keso, Mel Casipit

Ang lupain ng Kahimanawari ay napupuno ng sigalot. Sa gitna ng digmaan ng Kataas-taasang konseho ng mga Kaharian ng Maea at ng Lupon ng Kaluwalhatian ng mga Enkanto, ang mga Maharlikang Tao ay naiipit sa dalawang panig.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.