Tamodern Times

Writer/s: Kowtow Komiks

Artist/s: Kowtow Komiks

Si Noelle ay isang convicted kidnapper na hinatulan ng kakaibang parusa. Si Germaine ay isang batang breadwinner na nakikipagsapalaran sa isang world economy na may kakaibang gold standard.

This is a series preview. Subscribe for the latest updates.

All Releases

by release date
error: Penlab wants to know your location. Joke lang.