Tamodern Times

Writer/s: Kowtow Komiks

Artist/s: Kowtow Komiks

Si Noelle ay isang convicted kidnapper na hinatulan ng kakaibang parusa. Si Germaine ay isang batang breadwinner na nakikipagsapalaran sa isang world economy na may kakaibang gold standard.

This series preview is coming soon to Penlab. Subscribe for the latest updates.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.