The IMmortal

Writer/s: Carmelo A. Perlas

Artist/s: Carmelo A. Perlas

Isang binata ang muling nabuhay para ipagtanggol ang mundo sa pananakop ng iba’t-ibang uri ng halimaw.

This ongoing seasonal series is coming soon to Penlab.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.