The Seven Northern Warlords

Writer/s: Malvin Martinez

Artist/s: Malvin Martinez

Ang kwento ay tungkol kay Shinra Kouzuki, dating miyembro ng isang grupo ng mga mandirigma na tinatawag na “Seven Northern Warlords.” Sila ang lumaban sa at nagpahinto ng digmaan ng dalawang magkaaway na imperyo. Sa kaniyang paglalakbay para hanapin ang mga bahagi ng kaniyang nawawalang baluti, malalaman ni Kouzoki na may mas malaking hamon pa pala siyang haharapin.

This series is ongoing. Subscribe for the latest updates.

error: Penlab wants to know your location. Joke lang.